Wysokość wynagrodzenia notariusza określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 237 z późn. zm.). Do tak obliczonego wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT. Notariusz pobiera również opłaty za wypisy i odpisy wydawane stronom i przesyłane obowiązkowo do różnych urzędów i instytucji (do sądu, urzędu skarbowego, starostwa itp.).
 
Na koszty dokonania czynności notarialnej składa się nie tylko taksa pobierana przez notariusza i podatek VAT, ale również podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), które notariusz z mocy prawa pobiera jako płatnik. Zasady opodatkowania i wysokość tych podatków określają: ustawa z dn. 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych i ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
 
W umowach związanych z nieruchomościami notariusz obowiązany jest złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej i wpis w księdze wieczystej. W takich przypadkach notariusz pobiera opłatę sądową i przekazuje ją na rachunek właściwego sądu. Wysokość opłat sądowych w tych sprawach regulują przepisy art. 42-48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
 
Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.
 
W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną proszę o kontakt osobisty bądź - w przypadku czynności mniej skomplikowanych – telefoniczny. Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.
 
 
 

notariusz płock, notariusze płock, kancelaria notarialna płock, kancelarie notarialne płock,nycz płock

notariusz, kancelaria notarialna, notariusze, akt notarialny, rejent, notariaty, w plocku, w płocku